Ενημερωτική Εκδήλωση Κλεισίματος Πράξης

Η Πύλη Ελευθερίας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής ολοκλήρωσε με επιτυχία την  ανοιχτή ενημερωτική...

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση κλεισίματος της πράξης

Η Πύλη Ελευθερίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής, σας προσκαλεί σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση...

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Υποστήριξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων

Στις 18/4 έλαβε χώρα η ενημερωτική εκδήλωση του Freedom Gate σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής αναφορικά...

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα είναι ένας δυναμικός
πληθυσμός, που έχει φύγει από την χώρα του, πρέπει να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον και
βρίσκεται σε μία συνεχή κινητικότητα, είναι αναγκαίο να τους δοθεί η δυνατότητα της ομαλής
ένταξής τους στο κοινωνικο-οικονομικό ευρωπαϊκό περιβάλλον και της πρόσβασής τους στην
εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Παρά το ότι οι Ελληνικές Αρχές έχουν λάβει αρκετά μέτρα για την κάλυψη των αναγκών
προστασίας, ένας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων παιδιών που πλησιάζουν την ενηλικίωση
αναμένεται να παραμείνουν στη χώρα. Για πολλούς από τους ανηλίκους θα προκύψει μεγάλο
πρόβλημα όταν ενηλικιωθούν και θα εγκαταλείψουν τα κέντρα φιλοξενίας, λόγω έλλειψης
στέγης, ανεργίας και έλλειψης οικονομικών πόρων.
Οι ανήλικες πρόσφυγες, λόγω της έλλειψης ενός υποστηρικτικού σχεδίου που θα τους βοηθήσει
οικονομικά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, όταν απομακρυνθούν από τις δομές
φιλοξενίας, έχουν ανάγκη από έγκαιρη προετοιμασία για την επερχόμενη μεταβατική περίοδο
και χρήζουν εξατομικευμένης υποστήριξης ένταξης, αφού η ομαλή κοινωνική ένταξη και η
δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας είναι θέμα επιβίωσης και ασφάλειας.
Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται για την βελτίωση της ζωής τους μετά την απομάκρυνση από τα
Κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων είναι:
1.Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί για την επαγγελματική του αποκατάσταση και την απασχόλησή
του, προκειμένου να λύσει τα προβλήματα της επιβίωσής του ; Πώς προετοιμάζεται ο ανήλικος
για την αποχώρησή του από το κέντρο φιλοξενίας;
2.Ποιες είναι οι δυνατότητες ενημέρωσης τους για την αγορά εργασίας και τον επαγγελματικό
τους προσανατολισμό με βάση τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά τους.
3.Ποια είναι τα δικαιώματα, οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις των ανηλίκων προσφύγων που
μπαίνουν στην αγορά εργασίας; (τεχνικές αναζήτησης εργασίας και η επιχειρηματικότητα).
4.Πως μπορεί να υποστηριχτούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που βρίσκονται λίγο πριν από την
ενηλικίωση και οι οποίοι αγωνιούν για το επαγγελματικό τους μέλλον και οι οποίοι αναζητούν
άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης και
αποκατάστασης;

Δεδομένου ότι η έγκαιρη πρόσβαση σε ευκαιρίες ένταξης είναι επιτακτικής σημασίας για την
προετοιμασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ως προς την μελλοντική τους μετάβαση στην
ενηλικίωση και την αυτόνομη διαβίωση, Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ της δράσης θα αποτελείται:
1.Από ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες που πρόκειται να ενηλικιωθούν εντός εξαμήνου (6
μήνες πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος ηλικίας), διαμένουν σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων
(ξενώνες, διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, και ασφαλείς ζώνες σε ανοιχτές δομές
φιλοξενίας κ.λπ.) ή/και σε δομές υποδοχής (π.χ. ανοιχτές δομές φιλοξενίας).
2.Ενηλικωθέντες (18+) που βρίσκονται εκτός δομών φιλοξενίας, λαμβάνουν όμως
υποστηρικτικές υπηρεσίες από προγράμματα του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής και
βιώνουν τις πρώτες δυσκολίες και την αβεβαιότητα για το μέλλον τους, στην διαδικασία της
προσαρμογής τους σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης, οι εταίροι στοχεύουν στη δημιουργία ενός ειδικά
προσαρμοσμένου μηχανισμού υποστήριξης για 200 ασυνόδευτους νέους μετανάστες (αγόρια και
κορίτσια), δηλαδή τους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες που βρίσκονται λίγο πριν την
ενηλικίωσή τους και σύντομα θα εγκαταλείψουν τις δομές φιλοξενίας ή που έχουν ήδη
ενηλικιωθεί και βρίσκονται έκτος δομών φιλοξενίας και βιώνουν τις πρώτες δυσκολίες στην
διαδικασία της προσαρμογής τους σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης.
Αυτή η υποστήριξη θα συμβάλει στην ομαλή έξοδο των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών που
θα έχουν κλείσει τα 18 από τα προγράμματα υποδοχής / εξειδικευμένες δομές φιλοξενίας και
την έναρξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους στην Ελλάδα. Οι ωφελούμενοι έτσι θα αποκτήσουν
ανεξαρτησία, αυτονομία και εμπιστοσύνη στην αλληλεπίδρασή τους με τις τοπικές κοινότητες και
ως εκ τούτου θα ενταχθούν στην τοπική κοινωνικοοικονομική ζωή, προωθώντας παράλληλα την
τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής.
H προοπτική της αυτόνομης διαβίωσης στην Ελλάδα είναι μια παράμετρος που επηρεάζει την
αντιμετώπιση / τον τρόπου χειρισμού θεμάτων που αφορούν την κοινωνική ένταξη/ στην
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.