Νέα

Δραστηριότητα 1.

Στοχευμένη υποστήριξη για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων με στόχο την κοινωνική ένταξη(εξοικείωση με τον πολιτισμό και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την επίτευξη τηςαυτονομίας τους και της ανεξάρτητης διαβίωσης, με βάση τα μελλοντικά τους σχέδιαΚοινωνικοποίηση και κοινωνική ενσωμάτωση – Ψυχολογική υποστήριξη αντιμετώπισηςμετατραυματικού στρες και προβλημάτων προσαρμογής στο κοινωνικό και εργασιακόπεριβάλλον της χώρας υποδοχής).Συνεργασία με […]

Όλο το άρθρο

Στήριξη ανήλικων προσφύγων- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

Η ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ θα λειτουργήσει Ενημερωτικό Περίπτερο, τη ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024: – στο ΛΑΥΡΙΟ, στην Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου (Συντριβάνι) και – στην ΚΕΡΑΤΕΑ, στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Δημητρίου. Στο Ενημερωτικό Περίπτερο, εκπρόσωποι της ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ θα διανείμουν φυλλάδια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για […]

Όλο το άρθρο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η FREEDOM GATE GREECE – ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΛΑΥΡEΩΤΙΚΗΣ έχει αναλάβει την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο: «Στοχευμένη υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, με στόχο την κοινωνικο-οικονομική ένταξη και την προετοιμασία τους για την έξοδο από τις δομές φιλοξενίας μετά την ενηλικίωσή τους».Το έργο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ […]

Όλο το άρθρο

Δραστηριότητα 3.

Δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινούΔημοσιότητα και πληροφόρηση- Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:1.Διάδοση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου.2.Συνεργασία των εταίρων με άλλους φορέις, όπως Αρμόδια υπουργεία και φορείς πουδραστηριοποιούνται στον τομέα, Μ.Κ.Ο με παρόμοιες και σχετικές με το έργο δραστηριότητες,Εργαζόμενοι και εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τομέα, Μ.Μ.Ε. Εθνικά και διεθνήδίκτυα συνεργατών, για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου […]

Όλο το άρθρο

Δραστηριότητα 2.

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσωατομικών και ομαδικών συνεδριών .Κάθε ατομική συνεδρία θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου,λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσει στην καθημερινή του ζωή καικάθε φόβο που μπορεί να έχει για το μέλλον, όσον αφορά την προσπάθειά του για τη σταδιακήένταξη στην ελληνική κοινωνία.Τα ομαδικά εργαστήρια […]

Όλο το άρθρο